انفجارها در کیف به هنگام بازدید رئیس سازمان ملل متحد، وعده کمک جدید ایالات متحده به اوکراین توسط رویترز

5/5 © رویترز. عکس فایل: یک تاسیسات گاز در یک ایستگاه کمپرسور گاز Gaz-System در Rembelszczyzna، خارج از ورشو، لهستان، 27 آوریل 2022 تصویر شده […]